Bioreaktory laboratoryjne i ich zastosowanie w dziedzinie biotechnologii

bioreaktor laboratoryjny

Bioreaktory laboratoryjne funkcjonują też pod nazwą fermentory. Są to urządzenia służące do hodowli drobnoustrojów oraz komórek zwierzęcych i roślinnych w odpowiednim środowisku. Do bioreaktorów zaliczamy również reaktory enzymatyczne, które nie wymagają napowietrzania jak w przypadku reaktorów do produkcji drobnoustrojów. Bioreaktory laboratoryjne mogą pracować w sposób ciągły, półokresowy lub okresowy. W zależności od przeznaczenia bioreaktory mogą mieć różne pojemności.

Specyfika bioreaktorów laboratoryjnych

Bioreaktory są stworzone w taki sposób, by umożliwiać pełną kontrolę procesu produkcyjnego i jego optymalny przebieg w warunkach maksymalnego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania jakichkolwiek zakażeń. Bioreaktory mają za zadanie zapewniać odpowiednie środowisko do fermentacji oraz sprzyjać optymalnej produkcji określonych metabolitów.

Standardowy bioreaktor wyposażony jest w następujące elementy:

 • naczynie hodowlane
 • układ mieszania
 • układ chłodzenia
 • urządzenie do gaszenia piany
 • urządzenie do pobierania prób
 • urządzenie kontrolno-pomiarowe

Możemy wyróżnić kilka typów bioreaktorów. Ze względu na sposób przeprowadzania procesów fermentacji dzieli je na następujące grupy:

 • bioreaktory do hodowli wgłębnych
 • bioreaktory do hodowli na podłożu stałym
 • bioreaktory z unieruchomionym materiałem biologicznym

Podstawowe rodzaje bioreaktorów stosowanych w różnych procesach przemysłowych z uwzględnieniem aspektów konstrukcyjnych dzielą się na:

 • bioreaktory mieszadłowe
 • bioreaktory barbotażowe
 • bioreaktory typu air lift
 • bioreaktory ze złożem upakowanym
 • bioreaktory ze złożem fluidalnym
 • fotobioreaktory

W biotechnologii zastosowanie bioreaktorów jest bardzo rozległe. Wykorzystywane są m.in. do:

 • oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego, np. browary, mleczarnie, gorzelnie, produkcja soków
 • oczyszczania ścieków komunalnych
 • otrzymywania antybiotyków, enzymów i kwasów organicznych, np. kwas mlekowy, fumarowy, cytrynowy itp.
 • wytwarzania białek leczniczych
 • biotechnologii roślin w produkcji substancji metabolicznie czynnych, głównie metabolitów wtórnych